OASE VAN RUST: UITKERKSE POLDER

Achter de verstedelijkte kustlijn van Blankenberge ligt het natuurreservaat Uitkerkse Polder waar de rust overheerst. Het is een open landschap, zonder  veel bomen en hagen en geeft zijn bezoekers een gevoel van vrijheid.

Een natuurreservaat aan de Belgische kust

Dan denken de meeste mensen vooral aan het Zwin. Nochtans is het Zwin ‘maar’ 120 hectare groot. Het poldergebied Uitkerkse Polder is 1.400 hectare groot, waarvan 600 hectare natuurgebied is. Het is dan ook het grootste natuurgebied van West-Vlaanderen. 

Vroeger was Uitkerkse Polder een moerasgebied, regelmatig overspoeld door de zee. Toen 5000 jaar geleden de zee het gebied niet meer overspoelde, kwam er over de bodem een dikke kleilaag te liggen en konden er rietmoerassen en heidevennen groeien, die op hun beurt zorgden voor veenvorming. Zo ontstond een landschap van slikken en schorren, vergelijkbaar met hoe het landschap van het Zwin er vandaag de dag uitziet. 

Een verscheiden gebied!

Omdat de Uitkerkse Polder een heel verscheiden, waterrijk gebied is met veel hoger gelegen grasland, trekt het veel weidevogels en eenden aan. Je kan in het gebeid vogels zoals de grutto, kievit, kluut en tureluur terug vinden. In de wintermaanden trekken duizenden ganzen weg van het koude noorden en komen ze naar hier. Uitkerkse Polders is dan ook het belangrijkste weidevogelgebied van Vlaanderen. De vier vogelkijkhutten en uitkijktorens die verspreid staan in het landschap zorgen ervoor dat bezoekers mee kunnen genieten van deze bijzondere vogels. 

Omdat er steeds minder  landschappen zijn zoals de Uitkerkse Polder, hebben vogels steeds minder plaats om te broeden. Reden genoeg om te blijven strijden voor de bescherming en uitbreiding van Uitkerkse Polder!

Meer info?

TIP!

Er zijn drie wandelroutes die doorheen het gebied lopen. De polder is ook heel fietsvriendelijk. Voor de kinderen is eer uitleenbare Boeboekstas. Stevige schoenen zijn aangewezen. Bijkomende informatie is terug te vinden op de website van de Uitkerkse Polder.

Meer info?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

blijf op de hoogte van al onze aanbiedingen, inspiratie en nog veel meer!